Villaboende vanligare i Värmland

I Värmland är det vanligare att bo i eget hus.

I Värmland är det vanligare att bo i eget hus.

Värmland skiljer sig från riksgenomsnittet framför allt genom att många fler bor i eget hus här. Det avspeglar sig i statistiken för samtliga typer av hushåll.

Till exempel bor 76 procent av barnfamiljerna med två vuxna i villa. Riksgenomsnittet är 62 procent.

Par med barn bor oftast i villa

Störst andel villaboende är det i familjer med två barn. I de hushåll som har tre eller fler barn ökar andelen boende i hyresrätt något, även om villaboendet fortfarande dominerar starkt.

Mammor hyr, pappor äger

Av barnfamiljerna med bara en vuxen bor däremot fyra av tio i hyresrätt. Här är det dock stor skillnad mellan könen: Två tredjedelar av de ensamma papporna bor i eget hus.

Det är också en viss skillnad mellan pensionärer och andra, inom gruppen ensamboende. Pensionärerna bor oftare i eget hus.

På en annan sida redovisas hur sammansättningen av hushåll ser ut i olika  upplåtelseformer.

Åtta av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa.

Åtta av tio barnfamiljer med två vuxna bor i villa. Den gula kategorin “specialbostäder” består mest av student- och äldreboenden.

 

LÄS MER: Individer och hushåll – äpplen och päron
Ensamhushållen är fler i hyresrätt, därför skiljer sig siffrorna åt.

52 procent av hushållen i Värmland bor i eget hus. Andelen av invånarna är större.

När man pratar om hur stor andel som bor i hyreshus, villa eller bostadsrätt gäller det att skilja på personer och hushåll. Eftersom det oftast bor fler i ett villahushåll än i en hyreslägenhet blir andelarna olika beroende på vad man väljer.

Exempelvis bor 52 procent av hushållen i Värmland i villa, av invånarna blir det 61 procent.

Statistiken på de här sidorna handlar om hur hushållen bor.

LÄS MER: Om statistiken

Uppgifterna på den här sidan kommer från SCB: Registret över totalbefolkningen och Lägenhetsregistret. Kategoriseringen i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt bestäms av fastighetsägarens juridiska form. Det betyder att hushåll som hyr en bostadsrätt, av föreningen eller av bostadsrättsinnehavaren, redovisas som boende i bostadsrätt. På samma sätt registreras den som hyr en villa av en privatperson som boende i äganderätt.
Sammantaget betyder det här att det är något fler som hyr sina bostäder än vad statistiken visar.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda i samma bostad. Som barn räknas i det här fallet personer upp till 24 år som är folkbokförda tillsammans med minst en av föräldrarna. Åldersgränsen är vald för att statistiken ska vara jämförbar inom EU. I Kategorierna Sammanboende med barn och Sammanboende utan barn ingår också andra vuxna som är folkbokförda i samma bostad. Det kan vara barn över 24 år, andra anhöriga eller vänner.

Kategorin Övrigt i diagrammen består av specialbostäder (t ex äldre- eller studentboende) samt av ett mindre antal ägarlägenheter, privatpersoner som bor i egen hyresfastighet och andra typer av boende med okänd upplåtelseform.

Senast uppdaterad: 29 april, 2019