Barnen växer upp i skilda världar

Det är stor skillnad mellan kommunerna.

Många barn i hyresrätt lever i en familj med mycket låga inkomster, lägre än ekonomiskt bistånd ger.

I Värmland har även många i ägda bostäder låg inkomst.

En fjärdedel av barnen i hyreshus lever på en standard under bidragsnivån.

Skillnaden i levnadsstandard mellan barn i hyresrätt och barn i villa eller bostadsrätt har ökat dramatiskt de senaste tio åren.

I dag har barn i hyreshus i genomsnitt 60 procent av den ekonomiska standard som villabarnen har. I flera av Värmlands kommuner är skillnaden ännu större.

I Säffle och Filipstad till exempel har barnen i hyreshus bara hälften av villabarnens standard.

Under socialbidragsnormen

En stor del av barnen i hyresrätt bor i en familj med så låga inkomster att de hamnar under gränsen för vad socialbidraget, numera kallat ekonomiskt bistånd, ska ge.

Dystert rekord i Säffle

I Säffle och Filipstad är det nära hälften av barnen i hyresrätt som har det så knapert. Det är mest i hela landet.

I Munkfors, Eda, Storfors och Hagfors har mer än en tredjedel av barnen i hyreshus en standard under gränsen för socialbidrag.

Bättre i ägda boendeformer

Det finns barnfamiljer även i bostadsrätt och äganderätt som lever på små inkomster, och i Värmland är den andelen högre än riksgenomsnittet. Men även här är det färre än i hyresrätt.

Sex procent av barnen i bostadsrätt, och tre procent i villorna, har en ekonomisk standard under socialbidragsnormen.

Ensamföräldrar och nyanlända

En anledning till att barn i hyreshus har lägre genomsnittlig standard är att de ofta bor i familjer med bara en försörjare, eller nyss har kommit till Sverige. Det är grupper med låga inkomster.

En annan anledning är att de barnfamiljer som har råd oftast väljer att bo i villa.

LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Uppgifterna om disponibel inkomst under socialbidragsnivån är hämtade från inkomsttaxeringen för hela befolkningen. Uppdelningen utifrån boende i olika upplåtelseformer är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Nivån är olika för olika typer av hushåll, och skiljer även mellan olika kommungrupper. Det är sammansatt av schablonbelopp för nödvändiga levnadsomkostnader och hyra, och syftet är att det ska motsvara normen för ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

År 2020 var det cirka 23 300 kronor per månad för en familj med två vuxna och två barn, och ungefär 13 700 kronor för en ensamstående vuxen med ett barn.

Senast uppdaterad: 9 februari, 2022