Var tredje hyresgäst har låg inkomst

Skillnaden är störst mellan barnfamiljer.

Hyresgäster har i genomsnitt lägre inkomst än de som äger sina bostäder, och det gäller i alla hushållstyper.

Alla utom Karlstad och Hammarö ligger över riksgenomsnittet.

I flera av Värmlandskommunerna har varannan hyresgäst inkomst under EUs fattigdomsgräns. Filipstad är värst i landet.

Värmland har större andel med låg inkomst i alla boendeformer.

36 procent av hyresgästerna i länet har låg inkomst.

Genomsnittsinkomsten är lägre i hyresrätt än i de båda ägda boendeformerna. Det gäller för alla familjetyper.

I Värmland är skillnaden dock mindre än i riket som helhet. En ovanligt stor del även av dem som bor i bostadsrätt och egnahem i länet har låga inkomster.

Risk för fattigdom

Var tredje hyresgäst i länet har en ekonomisk standard under den gräns som i EU-statistiken kallas risk för fattigdom, eller relativ fattigdom.

Med det menas en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen i landet. SCB definierar det som låg inkomst.

Inga marginaler

Oavsett vilka ord man väljer är det ett läge där man inte har marginaler för att klara större oväntade utgifter.

Svårast är det för barnfamiljer, där många hyresgäster till och med lever på en ekonomisk standard som är lägre än den nivå som ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, ger.

Skillnad mellan kommuner

Inkomststandarden skiljer sig också mellan kommunerna, som vi kan se i diagrammet. Men alla utom Karlstad och Hammarö har större andel hyresgäster med låg inkomst än riksgenomsnittet.

Dock kan inkomstnivån i vissa kommuner vara underskattad på grund av att många arbetar i Norge.

LÄS MER: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.
Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Statistiken om disponibel inkomst görs av SCB utifrån uppgifter om taxerad inkomst, och underlaget är hela befolkningen från 20 år och uppåt. Genom att folkbokföringen numera är sammankopplad med lägenhetsregistret kan man även få fram statistik som visar inkomstläget i olika upplåtelseformer.

* Låg inkomst, dvs en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen, baseras 2019 på medianvärdet 261 800 kronor. Eftersom jämförelsen sedan görs med hjälp av begreppet konsumtionsenhet (se ovan), blir nivån olika för olika typer av hushåll. Till exempel motsvarar 60 procent av medianen cirka 13 100 kronor per månad för en ensamstående person, och drygt 32 000 kronor per månad för ett sammanboende par med två barn.

Statistiken om andelen boende med inkomst under 60 procent av medianen i riket är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Senast uppdaterad: 11 april, 2021