Färre hyresgäster använder sin rösträtt

I utpräglade hyreshusområden använder färre sin rösträtt.

I utpräglade hyreshusområden är det färre som använder sin rösträtt.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

Tydligt mönster

I Värmland är skillnaderna inte lika dramatiska. Men tittar man på valdistrikt i Karlstad med lågt respektive högt valdeltagande följer de mönstret.

I villadistriktet Lorensberg röstade nära 94 procent, medan de som bor i hyreshusen strax intill, i Kronoparken söder, oftare lät bli. Bara 73 procent av dem gick till valurnorna. En fjärdedel lät alltså bli att använda sin rösträtt.

Minskning trots ökande valvind

Valdeltagandet i Kronoparken var dessutom två procentenheter lägre än vid valet 2014. Det är en motsatt trend mot riket som helhet, där valdeltagandet tvärtom ökade 2018.

Vad betyder de skillnaderna för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Observera att siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det mer än en fjärdedel av de svenska medborgarna i Kronoparken söder som inte röstade i senaste riksdagsvalet.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018