Allt färre röstar i hyreshusområden

I Kronoparken använder färre sin rösträtt.

Valdeltagandet rasade mest i de områden där det redan tidigare varit lågt.

När klyftorna ökar i samhället får det också konsekvenser för demokratin.

I utpräglade hyreshusområden där inkomsten är låg och arbetslösheten hög kan det ibland vara mindre än hälften som använder sin rösträtt.

Ett ras i utsatta områden

I det senaste valet, 2022, förstärktes skillnaderna. Valdeltagandet jämfört med 2018 var lägre i stort sett överallt, men allra mest minskade det i områden med låga inkomster och många utlandsfödda.

Tydligt mönster

Tittar man på valdistrikt i Karlstad med lågt respektive högt valdeltagande följer de mönstret.

I villadistriktet Lorensberg röstade 91 procent, medan de som bor i hyreshusen strax intill, i Kronoparken söder, oftare lät bli. Bara 65 procent av dem gick till valurnorna. Det är ett ras med hela 8 procentenheter jämfört med valet 2022.

Tilltro till politiken

Vad betyder skillnaderna i valdeltagande för politiken som förs? Vad säger den om olika gruppers tilltro till det politiska systemet?

Siffrorna här gäller riksdagsvalet, där bara de som är svenska medborgare får rösta. Med andra ord var det en tredjedel av de svenska medborgarna i Kronoparken som avstod från att rösta i senaste riksdagsvalet. Att jämföra med 16 procent i riket som helhet.

 

Senast uppdaterad: 24 september, 2022