Om oss

Hurvibor är en faktabank om bostäder, bostadsbyggande och boende för alla som behöver information och kunskap om bostadsmarknaden i Sverige.

Hurvibor.se presenterar fakta som har betydelse för hyresmarknaden, hyresgäster och samhällsutvecklingen. Hurvibor är en del av Hyresgästföreningen och syftar till att enkelt tillhandahålla material för alla som vill få kunskap och inspireras till samtal om villkoren på bostadsmarknaden.

Hurvibor.se publicerar även material på uppdrag av Hyresgästföreningens regioner Mitt och Västra Sverige. Från och med år 2023 uppdateras inte längre statistiken för region Mitt.

Hurvibor.se vänder sig till dig som söker fakta om bostadsmarknaden och samhällsutvecklingen i Sverige. Vi ger dig bostadsfakta i kortform. All statistik är hämtad från offentliga källor.

Materialet är fritt att använda men ange gärna Hurvibor som källa.

Läs mer om Hyresgästföreningen här.
 
 

Senast uppdaterad: 24 januari, 2024