Bostadsfakta i kortform

Syftet med hurvibor.se är att enkelt tillhandahålla material som gör det möjligt för många att delta i en saklig diskussion om boendet. Faktabanken produceras av journalisterna.com på uppdrag av Hyresgästföreningens regioner Mitt och Västra Sverige. Län och kommuner som ingår i de regionerna kartläggs också särskilt under menyn Lokalt & regionalt.

Partsinlaga från Hyresgästföreningen?

Att Hyresgästföreningen står bakom faktabanken präglar innehållet på så sätt att vi lyfter fram förhållanden som särskilt påverkar villkoren för att bo i hyresrätt, och jämför med hur det ser ut i andra boendeformer. Hyresgästföreningens ståndpunkter i sakfrågorna redovisas på en egen sida, och ibland under en särskild flik längst ned på faktasidor.

Noggrann faktakoll

All statistik är hämtad från offentliga källor, och faktagranskningen är noggrann. En viktig utgångspunkt i arbetet är att det tydligt ska framgå vad som är fakta och vad som är Hyresgästföreningens ståndpunkt i frågan. Redovisningen av källor gör det möjligt för läsaren att själv gå vidare och fördjupa sig i materialet.

Fritt att använda

Alla är välkomna att använda och sprida materialet, med angivande av källa. Det går också att ladda ned högupplösta diagram direkt från en mapp längst ned på respektive sida.

Kalla faktas syster på webben

Faktabanken hurvibor.se är från början en digital utveckling av skriftserien Kalla fakta om folk och hus i…, som getts ut i ett 20-tal editioner sedan 1998. Våren 2013 lanserades hurvibor.se, men fortfarande produceras även tryckta skrifter. Hösten 2016 kom Bostadsbristens landskap – Kalla fakta om folk och hus i Skåne och våren 2017 Kalla fakta om hur vi bor i Region västra Sverige.

Hör gärna av dig!

En faktabank man inte kan lita på har inget värde. Därför lägger vi mycken möda på att kolla så allt är rätt. Skulle du ändå hitta något fel eller något du anser vara tveksamt är vi glada om du hör av dig. Du är också välkommen att bidra med tips om sådant du saknar på webbplatsen. Den är under ständig utveckling. Kontaktuppgifter hittar du här.

Senast uppdaterad: 19 juni, 2017