Stor prishöjning för vatten och avlopp i Partille

2018-09-20 09:30:00

I de flesta kommuner som ingår i Hyresgästföreningens västsvenska region har vatten- och avloppstaxan inte ändrats sedan förra året. Men det finns undantag. I Partille kommun har VA-priset höjts med hela 22 procent.

Det framgår av en delrapport ur årets Nils Holgersson-underökning som jämför kommunala taxor och avgifter för värme, vatten, avlopp, sophämtning och elnät över hela landet.

Förra året kostade vatten och avlopp i Partille ungefär 52 kronor per kvadratmeter och år. I år är kostnaden uppe i drygt 63 kronor, För en normallägenhet på 67 kvadratmeter är VA-kostnaden därmed uppe i 4 219 kronor per lägenhet och år – en höjning med 22 procent.

Enligt Partille kommuns webbplats beror den stora höjningen som infördes 1 juli förra året på att vattenverket byggts om och att en ny avancerad reningsanläggning med bland annat nanofilter och UV-ljus installerats. Dessutom har kommunen ökat avbetalningstakten på sina materiella investeringar.

Även i Varbergs kommun har vattentaxan höjts sedan förra året. Första januari i år höjdes avgiften för vattenförbrukning med 9 procent vilket betyder att årsavgiften per lägenhet nu är uppe i 3 792 kronor.

Av kommunfullmäktiges beslut framgår att höjningen är ”ett led i bolagets omfattade investeringsbehov och planerade ökade avskrivningar och räntekostnader”

Precis som tidigare år visar undersökningen på mycket stora prisskillnader mellan kommunerna. Billigaste vattnet i regionen finns i Göteborg och dyrast är det på Tjörn.

En jämförelse mellan grannkommunerna Stenungsund och Tjörn visar att VA-taxan är dubbelt så hög på ön som på fastlandet. I Stenungsund är den årliga avgiften per lägenhet 3 916 kronor och på Tjörn 7 713 kronor.

  • -En del av skillnaden förklaras av naturliga orsaker som till exempel geografi och kommunens storlek. Men vi tycker ändå att det är anmärkningsvärt stora skillnader, säger Jenny Juthstrand, utredare i region västra Sverige.
  • -Totalt utgör taxor och avgifter en hög andel av hyran och här har politikerna ett stort ansvar i att hålla taxorna så låga som möjligt.
Kommuner Kostnad kr/lägenhet och år Förändring 2018/2017 Rang i riket 2018
Göteborg 3 044 0,0% 28
Mölndal 3 580 0,0% 65
Varberg 3 792 9,1% 81
Stenungssund 3 916 0,0% 94
Ale 4 071 0,0% 105
Partille 4 219 22,1% 122
Kungälv 4 694 0,0% 160
Härryda 4 697 0,0% 161
Kungsbacka 4 733 4,0% 166
Orust 4 901 0,0% 185
Lerum 5 323 3,0% 216
Öckerö 6 104 4,0% 257
Tjörn 7 713 0,0% 288

Jämförelsen av VA-priserna bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2018

Fakta Nils Holgersson

Nils Holgersson-gruppen består av Bostadsrätterna HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, och SABO. Sedan 1996 har gruppen varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme. Siffrorna ovan gäller en lägenhet på i medeltal 67 kvadratmeter i flerbostadshus .

Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu


Hyresgästföreningen organiserar 76 500 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.