Höga hyreskrav från kommunala och privata bolag i Göteborg

2018-10-01 09:00:00

De första hyreskraven inför nästa år har kommit in från de allmännyttiga och privata hyresvärdarna i Göteborg. Det handlar om mycket höga krav där allmännyttan vill höja med 3,4 procent och privatvärdarnas organisation GFR med 3,5 procent.

  • -Det är en alldeles för hög nivå, säger Carl -Johan Bergström, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen i västra Sverige, som inte ser några skäl till varför hyran skulle höjas så mycket.
  • -Förra året hamnade höjningarna på betydligt lägre nivåer och vi bedömer att de ekonomiska förutsättningarna för hyresvärdarna är likvärdiga med föregående år. Räntorna är fortsatt låga, bolagen har fullt uthyrt och vinsterna har fortsatt att öka. I förhållande till risk är hyresvärdarnas avkastning mycket god.

Precis som förra året väljer de fyra allmännyttiga bolagen, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon, även i år att förhandla gemensamt. Kravet ligger på 3,4 procent från årsskiftet och gäller de drygt 72 000 Göteborgshushåll som bor hos något av bolagen.

De privata hyresvärdarnas organisation GFR kräver 3,5 procent i höjning från 1 januari. Kravet omfattar cirka 37 000 Göteborgshushåll som bor hos någon av de värdar som har GFR som ombud i förhandlingarna.

  • -Redan i dag har många hyresgäster svårt att få ekonomin att gå ihop och höjningar på den här nivån skulle bli oerhört kännbart både för enskilda men också för samhällsekonomi i stort, säger Carl -Johan Bergström.
  • -Vi kommer att ha ett starkt fokus på vilken förvaltningskvalitet bolagen erbjuder eftersom vi vet att det är en oerhört viktig fråga för hyresgästerna,

Om du vill veta mer välkommen att kontakta: Carl-Johan Bergström

010-459 24 11 eller 072 -501 18 11

Hyresgästföreningen organiserar 76 500 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.