Skenande elpriser ökar boendekostnaden i Hallands län

2018-10-16 08:05:00

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat det senaste året och det beror framför allt på ökade elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning har ökat med 7 procent i Halland (6,1 procent i hela landet) mellan 2017 och 2018. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent (1,3 procent föregående år).

 • -Glädjande att kostnaderna för VA, avfall och fjärrvärme, håller en prisutveckling på en relativt rimlig nivå medan det är desto mer bekymmersamt att kostnaden för el ökar betydligt mer jämfört med andra varor och tjänster under samma period, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Alla delar i elpriset ökar kraftigt
Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 7,5 procent i Halland. Detta kan jämföras med rikssnitten som är 5,2 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed.

I år ser vi dessutom att elhandelspriset ökar kraftigt. Totalkostnaderna för el ökar med 103 kronor i månaden per lägenhet i Halland.

-Med tanke på de orimliga höjningarna som skett hittills måste kostnaderna bromsas kraftigt framöver. Det är nu viktigt att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt till skydd för Sveriges konsumenter. De signaler vi fått om att elnätsföretagen kan ta ut ännu högre priser innan regleringen träder i kraft väcker oro, säger Jennie Wiederholm.

Fortsatt stora skillnader mellan kommunerna. Att skillnaderna mellan kommunernas avgifter och taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

 • Knappt hälften av kommunens taxor och avgifter (46 procent) är allt jämt relaterat till uppvärmning.
 • 29 procent avser el. Elnätsavgiften är den dominerande delen av den totala elkostnaden, trots den kraftiga ökningen av elhandelspriset
 • Resterande kostnad utgörs av VA (19 procent) och avfallshantering (6 procent).
  • -Det är tydligt att priserna har ökat och att de stora skillnaderna i avgifter och taxor mellan landets kommuner kvarstår, säger Jennie Wiederholm.
 • Om undersökningen
  Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.
  I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
  Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.
  Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling
  Rapporten finns i sin helhet här: http://nilsholgersson.nu/

  Kontakt:
  Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 010-459 16 14
  Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

  Presskontakter:
  André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04, andre.johansson@hsb.se
  Petra Lundh, Hyresgästföreningen Region norra Skåne: 010-459 17 29, 070-630 74 60 (södra Halland), petra.lundh@hyresgastforeningen.se
  Jenny Juthstrand, Hyresgästföreningen Region västra Sverige: 010-459 24 32 (norra Halland), jenny.juthstrand@hyresgastforeningen.se
  Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66, hakan.andersson@riksbyggen.se
  Josefin Morge, pressansvarig SABO, 070-721 20 11, josefin.morge@sabo.se
  Kenny Fredman, presschef Bostadsrätterna, 0765-20 10 04, kenny.fredman@bostadsratterna.se

  Hyresgästföreningen organiserar 75 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.