Förvånande vägval i hyresförhandlingarna

2018-11-12 09:05:00

För andra året i rad väljer Framtiden-koncernen i Göteborg att avbryta de lokala förhandlingarna om nästa års hyror. I stället verkar det nu bli Hyresmarknadskommittén (HMK) som avgör hyresnivån för de 72 400 hushåll som bor hos koncernens fyra bostadsbolag.

  • -När vi går in i en förhandling är målet alltid att vi ska nå en uppgörelse lokalt, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Carl-Johan Bergström. Men nu frågar vi oss om koncernen delar den uppfattningen.

När förhandlingarna inleddes var utgångskravet från Framtiden-koncernen att hyrorna skulle höjas med 3,4 procent från årsskiftet. Senare bantades det ner till ett krav på 2,7 procent. Men det är fortfarande en alldeles för hög nivå enligt Hyresgästföreningens uppfattning.

Efter fem förhandlingstillfällen valde Framtiden att avbryta förhandlingarna och enligt koncernens hemsida är motivet att parterna står för långt från varandra.

Men den uppfattningen delar inte Carl-Johan Bergström.

  • -Hyresgästerna har varit beredda att gå med på en höjning som till och med ligger en bit över förra årets nivå. Allmännyttan har generellt en högre förvaltningskvalitet än privata värdar och det anser vi ska avspeglas i hyressättningen.

För de drygt 72 400 hyresgästhushåll som bor hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon verkar det nu bli Hyresmarknadskommittén i Stockholm som avgör nästa års hyror, Det är ett partssammansatt organ som består av representanter för allmännyttans organisation Sabo och Hyresgästföreningens riksförbund.

  • -Med tanke på både förra årets och årets agerande finns all anledning att ifrågasätta vart allmännyttan i Göteborg egentligen är på väg, säger Carl-Johan Bergström.

Vill du veta mer? Ring Carl-Johan Bergström 072-501 18 11

Hyresgästföreningen organiserar 75 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.