Hyresförhandlingarna klara med Degerforsbyggen

2018-12-05 09:03:00

Hyresgästföreningen och Degerforsbyggen har förhandlat om hyran för 2019. Hyresjusteringen blir i snitt 1,6 procent från 1 januari 2019. För en lägenhet som har 6.000 kronor i månadshyra blir den nya hyran 6.096 kronor per månad. För de som har hushållselen inkluderad höjs hyran med 0,2 procent ytterligare. För de som har kallhyra blir den totala höjningen 1,4 procent.

- Uppgörelsen har hamnat på en bra nivå för hyresgästerna, samtidigt som Degerforsbyggen kan fortsätta med sina investerings- och renoveringsplaner som redan idag ligger på en ambitiös nivå, säger Claes Carling, förhandlare på Hyresgästföreningen.

för mer information kontakta Claes Carling, tfn 010-4591336,

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.