Hyrorna för 2019 klara i Katrineholm

2018-12-10 08:17:00

Hyresgästföreningen har förhandlat hyrorna för 2019 i Katrineholm. Vi har träffat överenskommelser med de flesta privata fastighetsägarna i Katrineholm, (inkluderande Heimstaden) och med det allmännyttiga Katrineholmsbostäder (KFAB). Överenskommelserna omfattar 6.100 lägenheter.

Samtliga hyror justeras med 1,85 procent från 1 januari 2019. Har man en hyra på 6 000 kronor blir höjningen drygt 110 kronor.

- Förhandlingarna var inte enkla, men vi lyckades komma överens efter att noga ha vägt samman hyresgästernas intressen och bolagets, säger Anders Hördin, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation. Kostnadsökningar för löner och övrig fastighetsförvaltning är orsakerna till höjningen. Vi är nöjda med resultatet och tycker att vi hamnat på en rimlig nivå, avslutar Anders Hördin.

För mer information kontakta LeRoy Wentzel, förhandlare, 0104591612 eller Anders Hördin, ordförande i förhandlingsdelegationen, tfn 073-6541438

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.