Hyrorna inför 2019 med Strängnäsbostad AB klara

2018-12-10 14:01:10

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Strängnäsbostad AB  har landat i en överenskommelse om en höjning på 1,6 procent från den 1 januari 2019. Hyresjusteringen motiveras utifrån taxehöjningar, ökade kostnader i drift och underhåll av fastigheterna.

Det betyder att en lägenhet med 5.000 kronor i månadshyra får en justering på 80 kronor.

- Förhandlingen har präglats av en samsyn om långsiktighet i förvaltningen hos Strängnäsbostad. Bolaget har visat  förståelse för våra ingångsvärden och tagit hänsyn till hyresgästernas intressen både vad gäller hyresnivån och för att säkerställa fortsatt hög förvaltningskvalité, säger Fredrik Malmberg förhandlare på Hyresgästföreningen.

Kontaktuppgifter

Fredrik Malmberg. 0761- 470392

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.