Hyresgästförening och AB Stora Tunabyggen är överens om hyresjustering för 2019

2018-12-20 13:28:24

Hyresgästförening och AB Stora Tunabyggen är överens om hyresjusteringen för 2019. Det innebär att 4959 lägenheter får en höjning om 1,85% från 1 januari 2019.

Då bolaget inte hinner avisera januarihyran kommer höjningen att bli från 1 februari och höjningen kommer slås ut på 11 månader i stället för 12 månader. I praktiken innebär detta en höjning med 2,02 % från 1 februari 2019.

Om nuvarande hyra är 6 500 kr/månad innebär detta att hyran höjs till 6 631 kr/månad från 1 februari 2019.

  • Vi har haft bra diskussioner och trevligt förhandlingsklimat där vi vägt olika intressen mot varandra. Dels att hyreshöjningen skulle bli måttlig, men också att det måste finnas utrymme för planerat underhåll. Vi är nöjda med uppgörelsen och ser fram mot fortsatt samarbete med AB Stora Tunabyggen, säger Johanna Lindström, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen.
  •  För mer information: Johanna Lindström, 0104591518.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.