Förhandlingarna förhalas: "En olycklig utveckling"

2019-02-01 08:23:00

Just nu pågår hyresförhandlingarna för fullt runt om i landet och drygt 550 000 lägenheter har fått sin nya hyra klar för 2019. Men i Storgöteborg går det ovanligt trögt att få fram uppgörelser.

- Vår bild är att både allmännyttiga och privata hyresvärdar väntar på Hyresmarknadskommitténs beslut för Göteborgs fyra allmännyttiga bolag. Det är en utveckling som är mycket olycklig, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen i västra Sverige.

När förhandlingarna med Framtiden-koncernen i Göteborg inleddes i höstas var utgångskravet att hyrorna för 2019 skulle höjas med 3,4 procent från årsskiftet. Senare bantades det ner till ett krav på 2,7 procent. Men det var fortfarande en alldeles för hög nivå enligt Hyresgästföreningens uppfattning.

I november valde Framtiden-koncernen för andra året i rad att avbryta förhandlingarna och istället överlåta åt Hyresmarknadskommittén (HMK) att besluta om hyresnivån för de 72 400 hushåll som bor hos koncernens fyra bostadsbolag Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

Carl-Johan Bergström menar att de utdragna förhandlingarna med Framtiden påverkar övriga förhandlingar i regionen på ett negativt sätt. Istället för att förhandla på egna meriter sitter många allmännyttiga och privata hyresvärdar och väntar på HMK:s beslut och förväntar sig att det ska bli vägledande.

- Vi kommer ingenstans i förhandlingarna just nu. Det känns som att många bara förhalar för att sedan kunna rida på ett beslut från HMK. Det är naturligtvis oacceptabelt. Förhandlingssystemet bygger på ett lokalt arbete mellan parterna och varje bolag bedöms för sig, säger Carl-Johan Bergström.

- Men vi har varit tydliga mot våra motparter under hösten att HMK:s beslut inte kommer att påverka övriga förhandlingar. Vi har även varit tydliga med att konsekvensen av de här förhalade förhandlingarna bör bäras av hyresvärdarna och inte av hyresgästerna.

Den enda hyresuppgörelse som träffats hittills i Storgöteborg för 2019 är med Tjörns Bostads AB, där 600 hyresgäster får en hyreshöjning med 1,8 procent från och med årsskiftet.

För de avtal som hittills träffats i hela Sverige är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,75 procent hos de kommunalt ägda bolagen och 1,99 procent hos de privata hyresvärdarna. Det är den högsta höjningen sedan 2013.

Hyresgästföreningen organiserar 75 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.