Jurister sparade 1,5 miljoner åt medlemmarna

2019-02-18 08:27:00

Nästan en och en halv miljon kronor. Så mycket sparade Hyresgästföreningen region västra Sveriges juridiska enhet åt våra medlemmar under 2018.
– Vi är nöjda. Resultatet visar vilket bra arbete vi gör tillsammans och vilken bra nytta vi gör för medlemmarna, säger Ellinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen.

Jurister och ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region västra Sverige hjälper dagligen våra medlemmar med råd och stöd i hyresjuridiska frågor och tvister. Ibland löser vi problemet genom ett telefonsamtal till hyresvärden, ibland måste vi ta ärendet ända till hyresnämnden, tingsrätten eller hovrätten.

Under 2018 uppgick summan som vi sparade in åt våra medlemmar 1 459 783 kronor. Det kan till exempel handla om hyresgäster som fått en faktura sänkt, som fått återbetalning av oskäligt hög hyra eller som fått ersättning på grund av en brist i sitt boende.

– Samtidigt vill vi betona att många av våra ärenden inte handlar om pengar. Vikten av att till exempel få bo kvar i sitt hem efter en uppsägning går inte att räkna i pengar. Värdet av att få en brist åtgärdad är så klart stort, även om det inte leder till en ersättning, säger Ellinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen i västra Sverige.

– Men vi tycker ändå att pengarna som vi tjänar in åt medlemmarna är ett tydligt sätt att visa på nyttan av medlemskapet. Dessutom är det sporrande för oss som arbetar med ärendena att kunna visa på vilka fina resultat vi når.

Det finns mängder av andra exempel på vår medlemsnytta. Hyresgästföreningen backar inte bara upp medlemmar med juridisk rådgivning. Vi förhandlar även hyror och ger verktygen när hyresgäster vill engagera sig i sitt boende engagemang. Vi påverkar också beslutsfattare och bildar opinion för hyresgästernas rättigheter och boendekvalitet.


Fakta juridiska enheten i västra Sverige:

  • Under 2018 sparade/tjänade de in 1 459 783 kronor för våra medlemmar.
  • I samband med enskilda ärenden utförde vår fastighetstekniker 321 besiktningar hemma hos våra medlemmar.
  • Under 2018 fick våra jurister och handläggare 1 896 nyregistrerade ärenden/rådgivningar. Under samma period avslutade vi 2 152 ärenden/rådgivningar.
  • Förutom ovanstående statistik träffade vi ett antal aktörer och höll utbildningar för bland annat socialsekreterare och boendestödjare inom Göteborgs Stad, miljöförvaltningen i Kungsbacka, miljöförvaltningen i Göteborg med flera.
  • Vår juridiska assistent tog emot 313 medlemmar som kom till oss på spontanbesök.

Hyresgästföreningen organiserar 75 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.