Hyran klar för 72 400 hushåll hos allmännyttan i Göteborg

2019-03-04 11:08:00

Hyresmarknadskommittén (HMK) i Stockholm har fattat beslut om årets hyror hos allmännyttan i Göteborg. Den generella höjningen blir i genomsnitt 1,9 procent från den 1 april i år plus en extra höjning på 0,5 procent för förvaltningskvalitet. Det innebär att den totala höjningen blir i genomsnitt 2,4 procent.

När hyresförhandlingarna inleddes i september förra året krävde de fyra bolagen, som i år förhandlat gemensamt via sitt moderbolag Framtiden, en hyreshöjning med 3,4 procent från årsskiftet. Senare bantades det ner till ett krav på 2,7 procent. Men det var fortfarande en alldeles för hög nivå enligt Hyresgästföreningens uppfattning.

Efter fem förhandlingstillfällen valde Framtiden-koncernen att avbryta förhandlingarna och låta Hyresmarknadskommittén i Stockholm (HMK) avgöra 2019 års hyror. Framtiden-koncernens motiv för att avbryta förhandlingarna var att parterna stod för långt från varandra.

Kommittén har nu beslutat att årets höjning blir i genomsnitt 2,4 procent och att den gäller från 1 april i år. Det innebär att hyresgästerna inte behöver betala någon retroaktiv hyreshöjningen för årets första tre månader. Beslutet berör de cirka 72 400 hushåll som bor hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.

HMK formulerar sig på följande sätt i sitt beslut: ”De utgående hyrorna justeras år 2019 med 1,9 % i generell hyreshöjning samt ytterligare höjning om 0,5 % för förvaltningskvalitet from 2019-04-01. Den totala hyreshöjningen blir 2,4 %. Det motsvarar 1,8 % på årsbasis.”

- Vi är positiva till att HMK lyfter in kvalitet som en viktig faktor i hyressättningen. Samtidigt är det otydligt vad HMK lägger in i begreppen ”generell hyreshöjning” respektive ”förvaltningskvalitet”. För allmännyttan i Göteborg kan den här procentuella höjningen vara rimlig men för andra hyresvärdar kan nivåerna vara omotiverat höga, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Hyreshöjningarna blir olika beroende på bland annat vilken standard, service och underhåll som hyresvärden erbjuder. Det innebär att en del inte får någon höjning alls medan andra får så mycket 4,8 procent i hyreshöjning.

- Vi tycker det är bra att höjningarna varierar. Hyreshöjningarna behöver vara rättvisa och parterna har ett uppdrag att arbeta med systematisk hyressättning. Positivt är att hyresgästerna inte behöver betala någon retroaktiv hyreshöjningen för årets första tre månader. Det sänder en tydlig signal vad gäller retroaktivitet till de hyresvärdar som förhalat förhandlingarna i väntan på detta beslut.

Hyresmarknadskommittén är ett partssammansatt organ som består av representanter för allmännyttans organisation SABO och Hyresgästföreningens riksförbund.


Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Carl-Johan Bergström 072-501 18 11
Anneli Hyökki, förhandlingsledare 070-279 65 17
Marcus Attestam, förhandlingsledare 010-459 24 44

Hyresgästföreningen organiserar 75 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.