Ingen framgång i medlingen mellan Hyresgästföreningen och Eskilstuna Kommunfastigheter.

2019-03-21 15:30:00

I mitten av februari strandade förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Eskilstuna kommunfastigheter, K-Fast. K-Fast hade inför förhandlingen yrkat en höjning om 3,75 % medan Hyresgästföreningen gick in med ett bud om oförändrade hyror. Detta i ljuset av den kommunala värdeöverföringen om 22 miljoner kronor som belastar hyresfastigheterna i K-Fast.

K-Fast begärde medling i den strandade förhandlingen hos de centrala partsorganisationerna. Den 19 mars meddelade medlarna att man inte kan finna ett medlingsbud att lägga fram för parterna.

- Det är tråkigt att läget fortfarande är låst, men i en så bred principfråga där vi har brett stöd från hyresgästerna kan vi inte kompromissa, säger Monica Andersson Jensen, ordförande i förhandlingsdelegationen i Hyresgästföreningen.

  • -Den principiella låsningen i frågan om värdeöverföringen är stor när inte ens de centrala medlarna kan presentera ett medlingsbud som någon av partnerna kan tänka sig att acceptera. Det visar att frågan om den kommunala värdeöverföringen är en stark skiljelinje mellan parterna, och en fråga som väcker starka reaktioner, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Nu har KFAST möjlighet att antingen återuppta lokala förhandlingar eller begära prövning av ärendet i Hyresmarknadskommittén.

Kontaktuppgifter: Fredrik Malmberg, förhandlingsledare, 0761470392.

Monica Andersson Jensen, ordförande i förhandlingsdelegationen, 0736103903.

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.