1700 namnunderskrifter lämnas över till kommunordförande Jimmy Jansson

2019-04-09 07:00:00

Hyresgästföreningen har samlat in drygt 1700 namnunderskrifter och dessa ska nu lämnas över till kommunstyrelsens ordförande vid kommunfullmäktiges möte den 11 april kl.8.30. Hyresgästföreningen har bjudit in Jimmy Jansson (S) att personligen ta emot namnunderskrifterna och i och med detta vill föreningen erbjuda alla kommunpolitiker en konstruktiv och öppen dialog om värdeöverföringen och dess konsekvenser för både hyresgästerna och bolaget.

-Vi gör detta för att vi vill se en förändring av ägardirektiven och att värdeöverföringen upphör. Värdeöverföringen är inget annat än en extra skatt på KFASTs hyresgäster, säger Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen Eskilstuna.

För mer information vänligen kontakta någon av kontaktpersonerna nedan:

Tommy Holm, Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna, telefonnummer: 073 – 767 66 37

Daniel Tillgren, Förhandlare Hyresgästföreningen Region Mitt, telefonnummer: 072 – 523 48 72

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.