Hyresgästföreningens experter på plats i Almedalen

2019-05-23 11:07:46

Våra experter finns på plats i Almedalen och är endast ett mejl eller telefonsamtal bort.

Vi ser fram emot att bidra till ökad och delad kunskap!

▶ Hur skapar man en levande folkrörelse?

▶ Hur påverkas bostadsmarknaden och boendet av politikens inriktning?

▶ Hur ser boendejuridiken ut och hur ska den tolkas?

▶ Vilka är de ekonomiska utsikterna för framtiden?

▶ Varför minskar köpkraften hos svenskarna vid alltför kraftiga hyreshöjningar?

(Se bifogad PDF)

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.