En seger för Hyresgästerna- Hyresgästföreningen kommenterar Hovrättens dom

2019-12-09 06:30:00

Fastighetsägare får inte ensidigt sätta hyran för nyproducerade hyresrätter, utan måste förhandla fram den. I annat fall är risken stor för en retroaktiv återbetalning av hyran till hyresgästerna. Så blev fallet för Uppsalahem genom en prejudicerande dom av Hovrätten, som kom i dagarna. Detta är en stor seger för Sveriges hyresgäster och deras rätt att bo till en rimlig kostnad.

– Alla ska kunna ha råd att bo. Domen är både historisk och en seger för hyresgästerna. Hyrorna i nyproduktionen är redan rekordhöga, det har vi påtalat och varnat för flera gånger. Det här visar också att gränsen var nådd och vi tar med oss det i det fortsatta arbetet med nyproduktionsförhandlingar, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Uppsalahem valde alltså att själva bestämma hyran i en av sina nyproducerade fastigheter, Å-promenaden, och måste därför betala tillbaka överhyran retroaktivt till 61 hyresgäster, som med stöd av Hyresgästföreningen tog strid om hyran. Beslutet i Hyresnämnden och som Hovrätten bekräftar visar att Uppsalahem prissatt en normaltrea med ungefär 1400-1500 kr i överhyra och per månad. Det enda rimliga för de övriga 215 lägenheterna i fastigheten är att Uppsalahem framåt justerar hyrorna efter Hyresnämndens beslut.

–Domen är också viktig ur ett annat perspektiv. Just nu står vi inför hotet om marknadshyror för nyproducerade hyresrätter. Det är något som kommer att urholka konsumenträtten och den skyddslagstiftning för hyresgäster vi har idag. Utan detta blir risken stor att hyresgäster kommer att utlämnas till en bostadsmarknad där plånboken istället styr och inte rätten till en bostad. Det accepterar inte vi, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.