Pressmeddelanden

Hyresgästföreningen tecknar första hyresavtalet för 2020

2019-10-15 13:25:00

Hyresförhandlingarna för 2020 års hyror har inletts och nu har den första överenskommelsen slutits. Hyresgästföreningen och Byggebo i Oskarshamn med 2 306 lägenheter har slutit ett nytt avtal där hyresjusteringen blir 0,99 procent.Hyrorna i nyproduktion har aldrig varit högre- samtidigt saknas allmännyttan där det är som dyrast att bo

2019-10-08 06:30:00

Idag måste den som vill bo i en nyproducerad lägenhet vara beredd att lägga 54 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnaden. Hyresgästföreningen ser allvarligt på utvecklingen i den senaste statistiken från SCB över hyror för nybyggda lägenheter.Landets dyraste hyror 2019

2019-10-04 12:07:00

Landets högsta hyror finns i Täby kommun. Samtliga topp fem kommuner med högst hyror ligger i Stockholmsregionen. Hyresökningarna är som störst i mindre städer 2019. Det visar nu statistik från SCB som Hyresgästföreningen sammanställt. 2019 års hyresförändring är i genomsnitt 1,9 procent i beståndet. Det är den högsta hyreshöjningen på sex år.Hyresgästföreningens förbundsordförande leder nu den internationella hyresgäströrelsen

2019-10-04 07:34:33

Onsdagen den 2 oktober valdes Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder till ordförande för The International Union of Tenants (IUT). IUT grundades 1926 i Zürich och är en internationell paraplyorganisation för hyresgästföreningar.​Statlig medfinansiering av bostadsbyggande är avgörande för samhällets förmåga att tillgodose allas behov av bra och hållbara bostäder

2019-09-30 09:00:00

När staten drog sig tillbaka från finansieringen fick det inte bara konsekvenser för byggherrar. Även kommunernas vilja att planlägga mark och låta det allmännyttiga bostadsföretaget bygga minskades när staten inte längre bidrog med finansiering. Vi ser därför att behovet av statlig medfinansiering är avgörande för att bostadsförsörjningen ska kunna komma på fötter igen.Fördelningspolitiskt skev budget från S-ledd regering

2019-09-18 08:59:38Bra med utökat investeringsstöd, men låt det inte bli en återvändsgränd – Hyresgästföreningen kommenterar regeringens investeringsstöd för hyresbostäder

2019-09-16 10:15:00

Nästan dagligen både hör och ser vi svårigheterna för folk att få en bostad, i synnerhet nyproducerade. Därför är det glädjande att regeringen avsätter ytterligare medel i budgeten för ett investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Men, risken är stor för att det ändå kan bli en återvändsgränd med negativa konsekvenser för alla bostadssökande i Sverige.Hyrorna behöver hållas tillbaka 2020

2019-08-27 09:22:49

Nu inleds förhandlingarna om hyrorna för 2020.Hyresgästföreningens analys av samhällsekonomin, nationellt och internationellt, samt bostadsföretagens ekonomi visar att det inte finns något egentligt utrymme för hyreshöjningar. Vanligt folk måste kunna bo kvar, menar Hyresgästföreningen.Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen - ​Islossning i den ekonomiska politiken?

2019-08-26 14:54:55Hyresmarknadskommittén summerar förhandlingsarbetet 2019

2019-06-24 09:59:00

Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjning på 1,92% för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret efter att 90 % av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsbolagen är färdigförhandlade. Hyreshöjningen motsvarar 20,1 sek/ m2 och drygt 100 sek/månad för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.