Pressmeddelanden

Hyresmarknadskommittén summerar förhandlingsarbetet 2019

2019-06-24 09:59:00

Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjning på 1,92% för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret efter att 90 % av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsbolagen är färdigförhandlade. Hyreshöjningen motsvarar 20,1 sek/ m2 och drygt 100 sek/månad för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.Ekonomiska utsikter: Boverkets prognos över byggandet förstärker bilden av den avmattning som vi tidigare varnat för

2019-06-19 16:08:21

Boverkets prognos över byggandet de kommande åren förstärker bilden av den avmattning som vi tidigare varnat förHyresgästföreningen: riksdagen öppnar för försämrat konsumentskydd för Sveriges hyresgäster

2019-06-19 06:30:00

Regeringens proposition fler tillval för hyresgäster (2018/19: 108), som riksdagen röstade igenom igår riskerar att på sikt urholka konsumentskyddet för Sveriges hyresgäster, varnar Hyresgästföreningen.Elnätspriserna fortsätter öka - upp 27 procent de senaste fem åren

2019-06-13 09:36:08

Elnätspriserna har ökat med i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med 6,0 procent. Vattenfall & E. ON hör till de bolag som höjt mest. Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.Hyresgästföreningens experter på plats i Almedalen

2019-05-23 11:07:46

Våra experter finns på plats i Almedalen och är endast ett mejl eller telefonsamtal bort. Vi ser fram emot att bidra till ökad och delad kunskap!Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet

2019-05-13 13:49:06

Idag publicerades Boverkets bostadsmarknadsenkät där samtliga landets kommuner rapporterat in situationen på bostadsmarknaden. Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att det råder underskott på bostäder.Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Bostadsbyggandet har nått sin kulmen

2019-05-08 11:03:28

Idag publicerades siffror för nybyggnation av bostäder för helåret 2018. Under året färdigställdes 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, 12 032 i småhus och ytterligare 3 495 tillkom genom ombyggnation.Hyresgästföreningen kritiserar renoveringar hos privata hyresvärdar

2019-05-07 06:00:00

Privata aktörer utnyttjar marknadsläget genom att köpa upp äldre hyreshus med renoveringsbehov och genomföra ytskiktsrenoveringar när hyresgäster flyttar, enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen. Renoveringsformen kallas för Konceptrenoveringar och har anammats av ett antal privata hyresvärdar med verksamhet spridd över landet.Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris?

2019-05-02 10:06:36

Välkommen till rapportsläpp och frukostseminarium om fenomenet konceptrenoveringar – en affärsmodell som blivit allt populärare hos privata fastighetsägare som köper miljonprogramsfastigheter i Sverige. Rapporten presenteras på ett seminarium den 7/5 kl 08:30.Hyresgästföreningen demonstrerar utanför Socialdemokraternas kongress

2019-03-19 15:30:00

​Fredagen den 22 mars klockan 11-12 kommer Hyresgästföreningen att samla engagerade människor till en manifestation för en social bostadspolitik. Manifestationen sker utanför Conventum i Örebro, i samband med att dörrarna slås upp till Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie kongress.