Pressmeddelanden

Hyresgästföreningens experter på plats i Almedalen

2019-05-23 11:07:46

Våra experter finns på plats i Almedalen och är endast ett mejl eller telefonsamtal bort. Vi ser fram emot att bidra till ökad och delad kunskap!Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet

2019-05-13 13:49:06

Idag publicerades Boverkets bostadsmarknadsenkät där samtliga landets kommuner rapporterat in situationen på bostadsmarknaden. Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att det råder underskott på bostäder.Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Bostadsbyggandet har nått sin kulmen

2019-05-08 11:03:28

Idag publicerades siffror för nybyggnation av bostäder för helåret 2018. Under året färdigställdes 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, 12 032 i småhus och ytterligare 3 495 tillkom genom ombyggnation.Hyresgästföreningen kritiserar renoveringar hos privata hyresvärdar

2019-05-07 06:00:00

Privata aktörer utnyttjar marknadsläget genom att köpa upp äldre hyreshus med renoveringsbehov och genomföra ytskiktsrenoveringar när hyresgäster flyttar, enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen. Renoveringsformen kallas för Konceptrenoveringar och har anammats av ett antal privata hyresvärdar med verksamhet spridd över landet.Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris?

2019-05-02 10:06:36

Välkommen till rapportsläpp och frukostseminarium om fenomenet konceptrenoveringar – en affärsmodell som blivit allt populärare hos privata fastighetsägare som köper miljonprogramsfastigheter i Sverige. Rapporten presenteras på ett seminarium den 7/5 kl 08:30.Hyresgästföreningen demonstrerar utanför Socialdemokraternas kongress

2019-03-19 15:30:00

​Fredagen den 22 mars klockan 11-12 kommer Hyresgästföreningen att samla engagerade människor till en manifestation för en social bostadspolitik. Manifestationen sker utanför Conventum i Örebro, i samband med att dörrarna slås upp till Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie kongress.EU-kommissionen står svarslös inför bostadskrisen

2019-02-28 09:24:24

Kritiken av den svenska bostadspolitiken kvarstår i EU-kommissionens landrapport som publicerades den 27 februari. En rapport som årligen analyserar Sveriges ekonomi och ekonomiska politik. Den är i stora delar lätt att instämma i, men det saknas något i analysen.Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Politiken ansvarar för byggfallet

2019-02-19 16:40:26

SCB har presenterat preliminär statistik för nybyggnationen. Signalen från Finansinspektionen och riksbanken är tydlig, hushållen ska inte längre belåna sig i samma tempo och utsträckning som tidigare. Fallet i bostadsinvesteringar bör hamna högst på regeringens bostadspolitiska agenda. Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg kommenterar utvecklingen för bostadsproduktionen.Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Hoten mot hyresgästerna

2019-01-25 09:42:00

Martin Hofverberg, Hyresgästföreningens chefsekonom, kommenterar utvecklingen på bostads- och hyresmarknaden. Fyrpartiöverenskommelsen innehåller reformer på bostadsmarknaden som syftar till att förändra maktbalansen till förmån för fastighets- och markägare, med utredningar av både hyreslagen och Plan- och bygglagen.Trendbrott i hyresutvecklingen pressar hushållens ekonomi

2019-01-25 09:29:57

Höjning av räntor och kommunala taxekostnader samt ökade underhållskostnader pressar upp hyrorna i landets hyresrätter. Just nu pågår hyresförhandlingarna runt om i landet och drygt 550 000 lägenheter har hittills fått sin nya hyra klar för 2019. Årets hyreshöjningar är de högsta sedan 2013, meddelar Hyresgästföreningen.