Bygg bort bostadsbristen

Det behövs fler hem som människor har råd med, många fler. Det handlar om trygghet, men också om självständighet och frihet. Med egna hem, där vi kan bestämma själva och utvecklas, får vi en större tro på oss själva. Dessutom blir det enklare att flytta dit jobben och utbildningarna finns.

Några av våra förslag för att få bukt med bostadsbristen är följande:

 • Rättvis skatt för hyresrätter
  Idag kostar en nybyggd hyresrätt mycket mer än vad en nybyggd bostadsrätt gör. Rättvisa skatter och villkor borde vara en självklarhet.
 • Förmånliga lån för bostadsbyggande
  Staten borde införa ett lån med bra villkor till företag som vill bygga hyresrätter.
 • Stora öron och analys
  Politikerna måste lyssna med stora öron på vad invånarna behöver och ha en dialog. Därefter behövs en ordentlig analys av bostadsbehovet i kommunen, för att planeringen ska hamna rätt.
 • Mer mark till bra pris
  Mark som det kan byggas hyresrätter på måste göras tillgänglig, och den måste vara överkomlig för byggföretagen att köpa.

Mer information och fler förslag för att öka byggandet finns på Hyresgästföreningens webbplats.

Rimliga renoveringar

Hundratusentals hyresrätter är slitna och behöver renoveras. De boende måste få inflytande över vad som ska göras och en rimlig hyra efter ombyggnaden.

 • Alla ska kunna bo kvar
  Rätten för en hyresgäst att fortsätta hyra sin lägenhet, besittningsskyddet, är grundläggande för att skapa en trygg boendesituation för den enskilde.
 • Förutsägbar boendekostnad
  Trygghet handlar också om rimliga boendekostnader. Hyresgästföreningen tycker att alla ska kunna bo kvar så länge de själva vill. Därför krävs ett tak för hyran och en rimlig hyresutveckling. Det skapar vi genom att hyran sätts i förhandlingar mellan hyresgäster och hyresvärdar.
 • Trygg ombyggnad och renovering
  De viktigaste åtgärderna vid ombyggnader är:
 • Förstärkt hyresgästinflytande vid ombyggnad
 • Hållbar ROT för hyresrätter och hyresgäster
 • Skattefria investerings- och underhållsfonder
 • Hållbarhetspremie till ombyggnad och upprustning

Jämnare förutsättningar

Hyresrätter, bostadsrätter och villor – allt behövs. Men idag missgynnas hyresrätten ekonomiskt på bekostnad av de andra boendeformerna. Det måste ändras! En av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter är att se till att alla hyresgäster får ett bra boende till en rimlig kostnad.

 • Hyrskatten måste bort
  Missgynnandet handlar i huvudsak om fyra faktorer:
 • Avsaknad av ROT-avdrag för hyresrätter
 • Boende i egnahem har dessutom möjlighet att göra ränteavdrag för sina bostadslån.
 • Hyresvärdarna har ett ansvar att inte låta effekterna av de orättvisa villkoren påverka hyresgästerna. Det kan de göra genom att inte ständigt höja hyran.

Läs gärna mer om hur vi arbetar för rättvisa boendekostnader på Hyresgästföreningens webbplats.

Senast uppdaterad: 21 juni, 2023