En uppskattad boendeform

Under det senaste decenniet har regeringen genomfört reformer som gynnat ägda bostäder på bekostnad av hyrda. Det handlar om att man tagit bort räntebidrag och investeringsbidrag från hyresrätten, samtidigt som man infört ny fastighetsskatt, ROT-avdrag och ger belånade bostäder räntesubventioner.

Den skillnaden mellan hyresrätten och de ägda bostadsformerna – denna överbeskattning av hyresrätten – kallar vi hyrskatten.

Hur stor är hyrskatten?

Hur stor hyrskatten är beror på vilken lägenhet det gäller och vilken ägd bostadsform du jämför med. Men som ett exempel innebär hyrskatten att det är ungefär 2 000 kronor dyrare att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i en nybyggd villa med äganderätt.

Vill du veta mer? Läs gärna rapporten Balanserade ekonomiska villkor  som vi har gjort tillsammans med Fastighetsägarna och Sabo, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation.

Varför ska hyrskatten slopas?

Vi vill att regeringen slopar hyrskatten av tre skäl:

 1) För att skapa rättvisa på bostadsmarknaden. Idag är hyresrättsbostäder överbeskattade. Det betyder i praktiken att en hyresgäst betalar 2 000 kr mer i månaden i skatt än en bostadsrättsinnehavare.

2) För att få fart på byggandet. Sverige behöver fler bostäder. Bostadsbristen i storstadsregionerna är akut, vilket hindrar arbetssökande från att flytta dit jobben finns och unga vuxna från att flytta hemifrån.

3) För att skapa stabilitet på bostadsmarknaden. Den ekonomiska krisen skapar oro på bostadsmarknaden. Det får efterfrågan på hyresrätter att öka. En likvärdig skatt mellan hyresrättsbostäder och andra bostadsformer gör att fler hyresrätter kan byggas, vilket minskar hushållens höga skuldsättning.

Hur ska hyrskatten slopas?

För att få fart på bostadsbyggandet och skapa rättvisa och stabilitet bostadsmarknaden måste regeringen slopa hyrskatten.

Här är vårt åtgärdsprogram med sex förslag för en expansiv, rättvis och stabil bostadsmarknad:

1.     Inför investeringsavdrag för nybyggnad av hyresrätter.

2.     Inför ROT-avdrag också för hyresrätter

3.     Inför en miljöpremie för klimatsmart upprustning

4.     Ta bort fastighetsskatt för hyresrätter

5.     Inför skattefria underhållsfonder

6.     Stöd till kommunala bostadsföretag med stora utmaningar

Vill du veta mer om vårt åtgärdspaket? Läs Ekonomiskt program för hyresrätten

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017