Snabba och billigare hus på gång

Skapad: 29 maj, 2017

En stor ramupphandling gjord av SKL, Sveriges kommuner och landsting, gör det möjligt att bygga standardiserade hyreshus till cirka 25 procent lägre pris än annars. Byggtiden är också kortare – husen kan stå klara 5–11 månader efter byggnadsnämndens startbesked.

Fotnot

Dela

HGF-logo fot