Trångboddheten ökar

Skapad: 22 april, 2020

Trångboddheten ökar i Sverige, särskilt bland utrikes födda. Nästan en fjärdedel av dem som är födda utanför Europa räknas som trångbodda enligt SCB:s statistik. Bland infödda svenskar är andelen bara två procent.

Fotnot

Dela

HGF-logo fot