Viktigt lösa bostadskrisen

Skapad: 16 december, 2020

Åtta av tio tycker att bostadsbristen är ett stort problem, och nio av tio anser att det är politikens uppgift att lösa det. Det kommer fram i en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.
Hälften av dem som äger sina bostäder anser att krisen måste lösas även om det skulle betyda att värdet på deras egna bostäder sjönk med tio procent. Ingen grupp tycker att marknadshyror borde införas.

Fotnot

Dela

HGF-logo fot