Liten nedgång i extremhöga byggpriser

Färre lyxbyggen sänker snittpriset.

Snittpriset för att bygga bostadsrätter i storstadsregionerna föll 14 procent mellan 2017 och 2018.

Utan statligt stöd hade hyreshusen blivit dyrare.

Utanför storstäderna är snittpriset för att bygga lägre. Priset för marken är lägre, liksom priset för befintliga bostäder.

Efter att ha stigit i stort sett oavbrutet, och kraftigt, sedan början av 2000-talet sjönk det genomsnittliga priset för bostadsbyggen 2018. Framför allt gäller det bostadsrätter i storstadsområden.

En bidragande faktor är att det genomsnittliga markpriset sjunkit. Det kan tyda på att det är byggandet i de dyraste lägena som minskat och nu påverkar statistiken.

För hyresrätter, framför allt ute i landet, har det statliga investeringsstödet haft en viss betydelse.

Extrem uppgång under lång tid

Sett över längre tid har prisuppgången för att bygga bostäder varit extrem. Statistiska centralbyrån mäter det genom Byggnadsprisindex BPI, där man rensar bort sådant som högre standard från jämförelsen. Det är alltså rena prisökningar det handlar om.

BPI är den orangefärgade kurvan i diagrammet här bredvid.

Dyrast i EU

BPI har stigit nära sju gånger mer än KPI, den allmänna prisnivån (grå kurva), mellan 1994 och 2018.
Byggpriserna i Sverige är, sedan många år, högst bland EU:s medlemsländer. 2018 låg priserna för att bygga bostäder i Sverige 46 procent över genomsnittsnivån i EU.

Bostadsbrist driver priserna

I produktionspriset ingår också vinster i olika led. Och när efterfrågan är stark, som på en bostadsmarknad med brist, pressas priserna uppåt.

Allra mest marknadsdrivet är bostadsrättsbyggandet. 2018 föll produktionspriset för bostadsrätter i storstadsområdena med 14 procent jämfört med året innan. Det sammanfaller i tid med att marknaden för nybyggda bostadsrätter i storstadsregionerna började svikta.

Billigare bygga hyresrätter

Produktionspriset för hyresrätter är lägre än för bostadsrätter. Även där syns en nedgång mellan 2017 och 2018 i storstadsområdena, men bara med 1 procent, och det beror huvudsakligen på att det genomsnittliga markpriset gått ned även i hyresrättsprojekten.

Att hyreshusen genomgående har lägre produktionspris förklaras till ungefär hälften av lägre pris för marken. 2018 var det genomsnittliga markpriset i storstadsregionerna cirka 10 000 kr/kvm högre för bostadsrätter än för hyresrätter. I resten av landet var skillnaden ungefär 5 000 kr/kvm.

Investeringsstöd sänker priset

I diagrammen på den här sidan visas det som SCB i sina tabeller kallar nettopris, dvs där eventuella bidrag dragits av. Även i beräkningen av Byggprisindex BPI används nettopriset.

2018 var skillnaden mellan brutto- och nettopris för hyresrätter knappt 600 kr/kvm i storstadsregionerna och drygt 2 000 kr/kvm i resten av landet. SCB saknar uppgift om vilka typer av bidrag det gäller, men att det statliga investeringsstödet står för största delen är ingen djärv gissning. Åren utan investeringsstöd är skillnaden mellan brutto- och nettopris i storleksordningen 10 kr/kvm.

Stöd med tak för hyrorna

Det statliga investeringsstödet för att bygga hyres- och studentlägenheter villkoras bland annat med ett tak för inflyttningshyrorna. Där stödet använts är också hyrorna lägre än i andra nybyggen.

 

LÄS MER: Om beräkningar och definitioner
Prisutvecklingen i byggbranschen mäts i ett index som kallas BPI, byggnadsprisindex. Där har SCB rensat bort sådana kostnadsökningar som beror på högre kvalitet, vilket betyder att det bara är själva prisökningen som mäts.
Byggnadsprisindex för flerbostadshus, som visas i diagrammen här ovan, ökade med 211 procent mellan 1994 och 2018. Under samma period har KPI, konsumentprisindex som visar ökningen av den allmänna prisnivån i landet, ökat med 32 procent.

Diagrammen visar genomsnittligt nettopris, dvs efter avdrag för eventuella bidrag. Det är bara under perioder med statligt investeringsstöd (skuggade i grått) som det är någon märkbar skillnad mellan brutto- och nettopris.

Nya lägenheter i bostadsrätt är i genomsnitt större än nybyggda hyresrätter. Pris per kvadratmeter blir därför inte en helt rättvis jämförelse, det är ju dyrare att bygga små lägenheter eftersom kök och badrum kostar mest. I diagrammen på den här sidan har vi försökt göra jämförelsen mer rättvis genom att räkna om priset så att det för både hyres- och bostadsrätter ska motsvara en lägenhet på 60 kvm med två rum och kök.

Senast uppdaterad: 10 december, 2019