Stor skillnad mellan taxor i kommunerna

Oxelösund har näst lägsta fjärrvärmetaxan i landet.

Oxelösund har näst lägsta fjärrvärmetaxan i landet.

Taxorna har ökat tre gånger så mycket som den allmänna prisnivån sedan 1996.

Taxorna har ökat mer än tre gånger så mycket som den allmänna prisnivån (KPI) sedan 1996 då mätningarna startade.

Ungefär en tredjedel av hyran går till att betala taxor och avgifter för värme, el, vatten och avfallshantering. Den kostnaden har stigit dubbelt eller tredubbelt mer än andra priser i samhället i en lång rad år.

Mellan 2015 och 2016 ökade framför allt elpriserna rejält, vilket ledde till att den samlade taxenivån i Sverige ökade med 4 procent i genomsnitt. I Södermanland var det främst Flen, Vingåker och Gnesta som drabbades av stora taxehöjningar.

Andra taxor höjdes också

I de flesta kommuner slog elprishöjningen igenom på den sammanlagda taxan. Men i Trosa sänktes både avfallstaxan och fjärrvärmetaxan vilket innebar att den totala taxehöjningen stannade vid 0,3 procent.

Lägre taxor i städerna

Taxornas storlek, och prisutvecklingen,  varierar stort mellan kommunerna. Generellt är det dyrare i glesbygd. I Gnesta och Vingåker blir summan av alla taxor över 2 000 kr i månaden för en lägenhet på 67 kvadrameter, i Oxelösund stannar det på drygt 1 400 kr. Främsta orsaken till det är en låg fjärrvärmetaxa; den näst lägsta i landet.

Mycket pengar för lågavlönade

På ett år blir skillnaden uppåt 7 000 kronor, vilket är mycket för familjer som redan tidigare hade svårt att få pengarna att räcka. I Södermanland är det dessutom så att Vingåker och Flen, som är bland de dyraste kommunerna att bo i, också har länets lägsta medelinkomster.

Stor höjning över tid i Eskilstuna

Taxenivån i Eskilstuna har höjts fyra gånger mer än inflationen, mätt som KPI, sedan 1996. Ändå ligger Eskilstuna fortfarande en bra bit under riksgenomsnittet – mycket tack vare en av landets lägsta eltaxor.

Taxorna har höjts mer än hyrorna

I riket som helhet har taxorna under de senaste 20 åren höjts med i genomsnitt 70 procent, samtidigt som hyrorna höjts med 49 procent och allmänna prisnivån KPI bara stigit med 22 procent.

 

Kostnader 2016 för olika nyttigheter, kr/kvm inkl moms
Kommun Fjärrv* El VA Avfall Total kostnad
Eskilstuna 138 73 52 24 288
Flen 173 94 87 25 379
Gnesta 187 94 69 31 381
Katrineholm 167 90 74 20 350
Nyköping 167 94 62 15 338
Oxelösund 107 76 58 21 261
Strängnäs 171 81 75 23 350
Trosa 157 94 56 19 326
Vingåker 183 94 86 19 382
Riksgenomsnitt 163 88 65 21 336
Källa: Avgiftsgruppen
* Värmekostnaderna baseras på en medelförbrukning i Sverige.
LÄS MER: Nils Holgersson-undersökningen

Undersökningens metod är att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets alla kommuner och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning. Undersökningen har genomförts varje år sedan 1996. Bakom den så kallade Avgiftsgruppen står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.

Länk till hela Nils Holgersson, avgiftsrapporten 2016 (pdf, 70 sid).

 

 

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017