Göteborgs kommun

 
 

Om Göteborg 2022
Göteborg Riket
Antal invånare, 31 december 596 841
Flyttnetto 6 112
Befolkningsförändring 9 292
Andel av befolkningen under 18 år, procent 19,5 20,9
Andel av befolkningen 65 år eller äldre, procent 15,7 20,4
Andel utrikes födda, procent 29,1 20,4
Öppen arbetslöshet, medelvärde jan-nov 2023, procent 3,5 3,0
Ohälsotal, dagar per invånare 16-64 år, medelvärde 21,6 22,0
Medianinkomst 2021, kronor per månad, 20-64 år 29 317 29 742
Rotavdrag, kronor per invånare, över 20 år 1 153 1 413
Rotavdrag, miljoner kronor 552
Investeringsstöd, beviljade bostäder per 1000 invånare 5,6 6,3
Investeringsstöd, beviljat, miljoner kronor 1 168,3
Medelpris villa, tusen kronor 7 491 3 915

Källa: Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan och SCB.
 
 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023