Hyrorna skiljer mellan orter och byggår

En 70 kvm lägenhet byggd efter 2021 kostar cirka 11 000 kr att hyra.

Hyran påverkas av hur nytt huset är. Dessutom är hyrorna hos privata värdar i genomsnitt högre.

I kartan ovan visas genomsnittlig månadshyra i en lägenhet som är 70 kvm stor, vilket ungefär motsvarar en liten trerummare.

I SCB:s statistik finns också uppgift om genomsnittliga hyror för till exempel två- och trerumslägenheter, men eftersom de kan vara olika stora väljer vi här att jämföra utifrån genomsnittlig hyra per kvadratmeter.

Högst hyror i storstäder

Riksgenomsnitt för månadshyran i en lägenhet på 70 kvm är 7 222  kronor.

Högst är hyresläget i storstadsregionerna. Men genomsnittshyran i en kommun påverkas också av hur gamla hyreshusen är. Kommuner som inte byggt så mycket nytt på senare år har låga genomsnittshyror.

Medelhyran i Bjurholm är inte ens hälften av den i Täby. För en 70 kvm stor lägenhet i Bjurholm var månadshyran i snitt 4 311 kronor, att jämföra med 10 751 kr/mån i Täby.

15 000 kr i Stockholms innerstad

Inom kommunerna skiljer det också mellan inner- och ytterområden. I SCB:s statistik redovisas sådana skillnader för storstäderna. Där framgår det att genomsnittshyran för 70 kvm varierar med ett par, tre tusen kronor mellan olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Störst skillnad är det i Stockholm.

Allra dyrast är de nybyggda lägenheterna. I Stockholms innerstad får man betala i genomsnitt 15 000 kronor per månad för en 70 kvm lägenhet som är byggd 2021 eller senare, enligt SCBs statistik.

Lägst hyra i miljonprogrammen

Lägst hyra är det i hus som byggdes på 1960- och 1970-talen, särskilt om de ännu inte genomgått en större renovering. Här finns många lägenheter i det som brukar kallas miljonprogrammet. Hyresnivån är också allmänt lägre i mindre kommuner.

Lite dyrare bo hos privatvärdar

I samtliga årgångar ligger allmännyttans hyreslägenheter något lägre än de privata värdarna. I genomsnitt är månadshyrorna cirka 700 kronor högre i det privata beståndet än hos de allmännyttiga, kommunala bostadsföretagen.

Det mönstret syns också när det gäller de allra senast byggda hyresrätterna.

LÄS MER: Om statistiken

Siffrorna är hämtade ur SCBs undersökning Hyror i bostadslägenheter. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval av cirka 16 000 lägenheter över hela landet. Hyrorna anges inklusive kostnader för uppvärmning, exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Felmarginalen i kommunerna anger SCB till mellan 1 och 12 kronor per kvadratmeter och månad, oftast 3–6 kronor. Det betyder att den genomsnittliga hyresnivån i en enskild kommun kan vara några hundra kronor högre eller lägre än den siffra som anges i kartan. Störst felmarginal är det i kommuner med få hyresrätter, där urvalet är mindre.

Senast uppdaterad: 30 september, 2022