Hyrorna skiljer mellan orter och byggår

En nybyggd 70 kvm lägenhet kostar 9 000–10 000 kr att hyra.

Hyran påverkas av hur nytt huset är. Dessutom är hyrorna hos privata värdar i genomsnitt högre.

I kartan ovan visas genomsnittlig månadshyra i en lägenhet som är 70 kvm stor, vilket är ganska normalt för en trerummare.

Högst hyror i storstäder

Högst är hyresläget i storstadsregionerna. Men genomsnittshyran i en kommun påverkas också av hur gamla hyreshusen är. Kommuner där man inte byggt nytt på länge har låga genomsnittshyror.

Det skiljer över 3 500 kronor mellan medelhyran i Bjurholm, 4 270 kronor och Solna, där snittet för en 70 kvm stor lägenhet är 7 840 kronor i månaden.

12 000 kr i Stockholms innerstad

Inom kommunerna skiljer det också mellan inner- och ytterområden. I SCB:s statistik redovisas sådana skillnader enbart för storstäderna. Där framgår det att genomsnittshyran för 70 kvm varierar med ett par, tre tusen kronor mellan olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Störst skillnad är det i Stockholm.

I Stockholms innerstad får man betala i genomsnitt 12 000 kronor per månad för en 70 kvm lägenhet som är byggd 2011 eller senare, enligt SCBs statistik.

Lägst hyra i miljonprogrammen

Lägst hyra är det i hus som byggdes på 1960- och 1970-talen, särskilt om de ännu inte genomgått en större renovering. Här finns många lägenheter i det som brukar kallas miljonprogrammet. Hyresnivån är också allmänt lägre i mindre kommuner.

Lite dyrare bo hos privatvärdar

I samtliga årgångar ligger allmännyttans hyreslägenheter något lägre än de privata värdarna. I genomsnitt är månadshyrorna ungefär 500 kronor högre i det privata beståndet än hos de allmännyttiga, kommunala bostadsföretagen.

Det mönstret syns också när det gäller de allra senast byggda hyresrätterna, där allmännyttans hyresnivåer till och med sjunkit något.

LÄS MER: Om statistiken

Siffrorna är hämtade ur SCBs undersökning Hyror i bostadslägenheter. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval av cirka 15 500 lägenheter över hela landet.

Felmarginalen i kommunerna anger SCB till mellan 1 och 10 kronor per kvadratmeter och månad, oftast 3–6 kronor. Det betyder att den genomsnittliga hyresnivån i en enskild kommun kan vara några hundra kronor högre eller lägre än den siffra som anges i kartan. Störst felmarginal är det i kommuner med få hyresrätter, där urvalet är mindre.

Senast uppdaterad: 27 oktober, 2017