Hyrorna skiljer mellan orter och byggår

En nybyggd 70 kvm lägenhet kostar 9 000–10 000 kr att hyra.

Hyran påverkas av hur nytt huset är. Dessutom är hyrorna hos privata värdar i genomsnitt högre.

Hösten 2016 presenterade Statistiska centralbyrån för första gången genomsnittshyror i nästan alla Sveriges kommuner. I kartan ovan visas genomsnittlig månadshyra i en lägenhet som är 70 kvm stor, vilket är ganska normalt för en trerummare.

Högst hyror i storstäder

Högst är hyresläget i storstadsregionerna. Men genomsnittshyran i en kommun påverkas också av hur gamla hyreshusen är. Kommuner där man inte byggt nytt på länge har låga genomsnittshyror.

12 000 kr i Stockholms innerstad

Inom kommunerna skiljer det också mellan inner- och ytterområden. I SCBs statistik redovisas sådana skillnader enbart för storstäderna. Där framgår det att genomsnittshyran för 70 kvm varierar med ett par, tre tusen kronor mellan olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Störst skillnad är det i Stockholm.

I Stockholms innerstad får man betala i genomsnitt 12 000 kronor per månad för en 70 kvm lägenhet som är byggd 2011 eller senare, enligt SCBs statistik.

Lägst hyra i miljonprogrammen

Lägst hyra är det i hus som byggdes på 1960- och 1970-talen, särskilt om de ännu inte genomgått en större renovering. Här finns många lägenheter i det som brukar kallas miljonprogrammet. Hyresnivån är också allmänt lägre i mindre kommuner.

Lite dyrare bo hos privatvärdar

I samtliga årgångar ligger allmännyttans hyreslägenheter något lägre än de privata värdarna. I genomsnitt är månadshyrorna ungefär 400 kronor högre i det privata beståndet än hos de allmännyttiga, kommunala bostadsföretagen.

LÄS MER: Om statistiken

Siffrorna är hämtade ur SCBs undersökning Hyror i bostadslägenheter. Det är en urvalsundersökning, där cirka 3 600 fastighetsägare med sammanlagt 15 000 lägenheter lämnat uppgifter om hyra, lägenhetsstorlek med mera.

Felmarginalen i kommunerna anger SCB till mellan 1 och 10 kronor per kvadratmeter och månad, oftast 3–6 kronor. Det betyder att den genomsnittliga hyresnivån i en enskild kommun kan vara några hundra kronor högre eller lägre än den siffra som anges i kartan. Störst felmarginal är det i kommuner med få hyresrätter, där urvalet är mindre.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017