Rusning efter rot-pengar inför ändring

2015 betalades 615 miljoner kronor ut i Dalarna.

2015 betalades 615 miljoner kronor ut i Dalarna.

2016 sänktes rot-avdraget till 30 procent av arbetskostnaden, mot tidigare 50 procent.

Inte oväntat blev därför kostnaden för avdraget 2015 rekordhög: 615 miljoner kronor i Dalarnas län.

Summan väntas dessutom stiga ytterligare eftersom en del av Skatteverkets utbetalningar för 2015 års rot-arbeten skett i början av 2016.

Ökning varje år

Rot-avdraget infördes 2009 och har ökat varje år sedan dess. I Dalarna har sammanlagt 3 miljarder kronor betalats ut i bidrag till privatpersoner som renoverat sina villor, bostadsrätter och fritidshus.

Även hus som svenskar äger i utlandet omfattas av stödet. Men det är fortfarande inte tillgängligt för boende i hyresrätter.

Hyresgäster betalar dubbelt

Rot-avdrag är ett skatteavdrag, men fungerar i praktiken som ett bidrag. Byggfirman som utför jobbet får halva (30 procent från 2016) arbetskostnaden från staten, och kunden får rabatten direkt på fakturan.

Subventionen utgår bara till privatpersoner som anlitar hantverkare för arbeten i en bostad de äger. En hyresgäst som vill anlita målare för att tapetsera om hemma får inget rot-avdrag. Samtidigt är alla hyresgäster – i egenskap av skattebetalare – också med och bidrar till renoveringarna i villor och bostadsrätter.

Lågavlönade tvingas flytta

Bostadsföretag får inte heller bidrag från staten till sina renoveringar. Där bärs kostnaden i stället av hyresgästerna, på hyran. I äldre bostadsområden, som tidigare haft jämförelsevis låga hyror, kan standardhöjningen i samband med renovering leda till hyreshöjningar på flera tusen kronor i månaden.

Enligt en rapport från Boverket flyttar var fjärde hyresgäst i samband med omfattande renoveringar, och det är främst personer med låga inkomster som flyttar. Bostadsbidraget, där de bidragsgrundande hyresnivåerna inte höjts sedan 1996, är inte heller till stor hjälp i det läget.

Ju högre inkomst desto mer renoveringar

Förutom den obalans som ligger i att hyresrätten står utanför rot-avdraget finns också en obalans i hur rot-avdraget utnyttjas. Både andelen som använder rot-avdrag och beloppen de får i bidrag till sina renoveringar ökar med stigande inkomst, som man kan se i tabellen nedan. Den gäller 2014, eftersom uppgifterna från taxeringen fastställs först långt efteråt.

Av de 481 miljoner som delades ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Dalarna 2014 gick nära en tredjedel till personer som tjänade över 400 000 kronor det året. Om fördelningen var ungefär likadan 2015 fick den gruppen alltså cirka 200 000 kronor i bidrag till att bygga om hemma under förra året.

20 miljarder i hela landet

I hela Sverige kostade rot-avdragen statskassan 16,2 miljarder 2014. Enligt Skatteverkets preliminära uppgifter hade summan stigit till 19,9 miljarder 2015.

Skattelättnad i form av rot-avdrag i Dalarna 2014, fördelad på olika inkomstklasser
Antal invånare 20 år eller äldre Skattelättnad i form av rot-avdrag
Taxerad
årsinkomst
Totalt i be-
folkningen
Antal med
rot-avdrag
Andel med
rot-avdrag
Avdrag per
inv 20+ år
Avdrag
i snitt
Summa,
milj kr
0 (se fotnot) 14 407 119 1 % 69 8 403 1
1 000–39 000 9 390 235 3 % 160 6 383 2
40 000–79 000 23 187 1 363 6 % 457 7 777 11
80 000–119 000 24 578 2 604 11 % 964 9 101 24
120 000–159 000 21 293 2 861 13 % 1 376 10 241 29
160 000–199 000 17 738 2 662 15 % 1 781 11 871 32
200 000–239 000 17 327 2 503 14 % 1 887 13 064 33
240 000–279 000 19 664 3 194 16 % 2 238 13 776 44
280 000–319 000 20 215 3 787 19 % 2 721 14 523 55
320 000–359 000 17 105 3 703 22 % 3 186 14 718 55
360 000–399 000 12 710 3 064 24 % 3 666 15 209 47
400 000–499 000 15 529 4 539 29 % 4 714 16 127 73
500 000–599 000 5 701 2 027 36 % 6 016 16 922 34
600 000–799 000 3 587 1 405 39 % 6 830 17 438 25
800 000–999 000 1 026 490 48 % 9 357 19 592 10
Mer än en miljon 742 406 55 % 11 725 21 429 9
Totalt 224 199 34 962 16 % 2 145 13 758 481
Källa: SCB

LÄS MER: Rot-avdrag i länets kommuner 2014 och 2015

Skattelättnad i form av rot-avdrag i Dalarnas kommuner 2014 och 2015
Kommun Rot-avdrag
2014, milj kr
Rot 2014 per
inv över 20 år, kr
Prel rot-avdrag
2015, milj kr
Förändring
2014–2015
Leksand 33,2 2 674 42,4 + 28 %
Säter 21,8 2 493 26,4 + 21 %
Falun 110 2 433 142,2 + 29 %
Mora 39,1 2 394 51 + 30 %
Gagnef 18,5 2 366 23,6 + 28 %
Rättvik 20,3 2 253 26,1 + 29 %
Vansbro 11,9 2 171 14,8 + 24 %
Borlänge 78,1 1 985 99,2 + 27 %
Malung-Sälen 16 1 941 19,4 + 21 %
Ludvika 40,4 1 912 49,5 + 23 %
Smedjebacken 16,3 1 872 22,8 + 40 %
Hedemora 23 1 865 27,4 + 19 %
Orsa 10,2 1 804 14,3 + 40 %
Avesta 32,1 1 790 40,7 + 27 %
Älvdalen 10,3 1 765 14,7 + 43 %
Dalarna 481 2 146 615 + 28 %
Källa: SCB och Skatteverket (preliminär siffra 2015)

LÄS MER: Så funkar ROT-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men från 1 april 2015 har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag eller andra bidrag till renoveringar.

Fotnot om statistiken

Genomsnitten i tabellen ovan räknas på personer över 20 år, eftersom barn sällan äger fastigheter.

Inkomsterna gäller förvärvsinkomster, det vill säga alla skattepliktiga inkomster som kommer från lön, bidrag eller näringsverksamhet. Personer med 0 kronor i taxerad förvärvsinkomst kan ha haft kapitalinkomster som de betalat så mycket skatt för att de är berättigade att göra rot-avdrag.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort hyrskatten

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

Senast uppdaterad: 9 januari, 2017