200 miljoner i bidrag till renoveringar

2017 betalades 217 miljoner ut till ägare av villor, bostadsrätter och fritidshus i Örebro län.

2016 sänktes rot-avdraget till 30 procent. Men fortfarande betalas ett par hundra miljoner per år ut i Örebro län.

Statens kostnad för rot-avdrag i Örebro län blev drygt 200 miljoner kronor vart och ett av åren 2016 och 2017. Det är en kraftig sänkning jämfört med åren dessförinnan, då avdraget fortfarande var  50 procent av arbetskostnaden.

Men omfattningen av rot-arbetena, det vill säga underlaget för utbetalningarna, har inte minskat så mycket, som vi ser i diagrammet. De ligger på nästan samma nivå som åren före sänkningen.

Rusning efter bidrag 2015

2015, som var sista året med avdrag på 50 procent, var rot-utbetalningarna rekordhöga. Många ville passa på att renovera innan bidraget sänktes.

Mer än bostadsbidraget

Men även efter att rot-avdraget sänkts till 30 procent uppgår utbetalningarna i Örebro län till betydande belopp. I själva verket mer än de fattigaste hushållen får i bostadsbidrag. 2017 betalades 185 miljoner kronor ut i bostadsbidrag i länet.

Avdraget som är ett bidrag

Rot-avdraget har funnits i sin nuvarande form sedan 2009. Tekniskt sett är det ett avdrag från skatten, men i praktiken fungerar det som ett bidrag till renovering av villor, bostadsrätter och fritidshus. Bidraget utbetalas till hantverkaren, och rabatten ges direkt på fakturan, utan att köparen behöver ansöka om det.

Även hus som svenskar äger i utlandet omfattas av stödet. Men det är fortfarande inte tillgängligt för boende i hyresrätter.

Lågavlönade tvingas flytta

Bostadsföretag får inte heller bidrag från staten till sina renoveringar. Där bärs kostnaden i stället av hyresgästerna, på hyran. I äldre bostadsområden, som tidigare haft jämförelsevis låga hyror, kan standardhöjningen i samband med renovering leda till hyreshöjningar på flera tusen kronor i månaden.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen kan vart tredje hushåll i områden som står inför renovering bli tvunget att flytta därför att de inte har råd med nya hyran. Bostadsbidraget, där de bidragsgrundande hyresnivåerna inte höjts sedan 1996, är inte heller till stor hjälp i det läget.

Ju högre inkomst desto mer bidrag

Förutom den obalans som ligger i att hyresrätten står utanför rot-avdraget finns också en obalans i hur rot-avdraget utnyttjas. Både andelen som använder rot-avdrag och beloppen de får i bidrag till sina renoveringar ökar med stigande inkomst.

I Örebro län gick en fjärdedel av rot-avdragen 2016 till personer som hade en årsinkomst över 500 000 kronor. De fick sammanlagt 49 miljoner kronor i bidrag till att bygga om hemma, enligt SCB:s statistik.

Det betalas ut mest bidrag till renoveringar i de rikaste kommunerna, och mer till de rikaste hushållen. Samma mönster syns när det gäller ränteavdragen, eftersom högavlönade personer i allmänhet bor i dyrare bostäder med större lån.

 

Skattelättnad i form av rot-avdrag i Örebro läns kommuner 2017
Kommun Prel rot-avdrag
2017, milj kr
Prel rot-avdrag
per inv 2017, kr
Lekeberg 7,2 921
Nora 9,1 852
Askersund 9,2 819
Karlskoga 23,7 780
Laxå 4,2 743
Hallsberg 11,6 728
Lindesberg 17,0 716
Örebro 106,7 712
Kumla 14,9 695
Ljusnarsberg 3,3 667
Degerfors 6,3 658
Hällefors 3,4 475
Örebro län 217 726
Riket 9 257 915
Källa: SCB och Skatteverket (preliminär siffra, slutlig avstämning mot taxeringen)

LÄS MER: Så funkar ROT-avdrag

Rot-avdraget är tekniskt sett ett skatteavdrag, men i praktiken fungerar det som ett bidrag. Det betalar 30 procent av arbetskostnaden vid reparation, om- och tillbyggnad av villor, bostadsrätter och fritidshus. Även arbeten på hus som svenskar äger i utlandet är berättigade till rot-avdrag. 2009–2015 var avdraget 50 procent av arbetskostnaden.

Den som äger en privatbostad och renoverar eller bygger om hemma får rabatten redan på fakturan. Det beloppet (rot-avdraget) får hantverkaren/byggfirman i stället från Skatteverket, efter att ha fyllt i en blankett på nätet. Den här transaktionen, som tekniskt sett är ett avdrag från köparens inkomstskatt, sker automatiskt, utan att personen behöver ansöka om det. Fram till och med 2014 behövde heller inga kvitton lämnas in, men från 1 april 2015 har reglerna skärpts något.

Avdraget är begränsat till 50 000 kr per person och år. Makar som äger en bostad tillsammans kan alltså få bidrag till att bygga om hemma med upp till 100 000 kr per år. Hyresgäster och de som äger hyresfastigheter kan inte få rot-avdrag.

Hyresgästföreningen tycker: Ta bort hyrskatten

Hyresgästföreningen vill ha likvärdiga villkor mellan boendeformerna. Till exempel att rot-avdraget ska gälla för alla, oavsett om renoveringarna betalas direkt eller via hyran.

Senast uppdaterad: 14 februari, 2018